Yhdistyksen kokous 29.10.2016

Finland Shorin-ryu Seibukan Karate-do Ry järjestää yhdistyksen kokouksen 29.10.2016 18:45-19.15 Ylämaan koulukeskuksessa, Aapistie 1.

Tervetuloa! Kaikki jäsenet tervetulleita.

Asialista:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös ja vuosikertomus 2015
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille vuoden 2015 osalta
  sekä muille tilivelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, päätetään varsinaisena jäsenenä olevien
  yhteisöjäsenten ja hankilöjäsenten vuosimaksun suuruudesta vuodelle 2017.
 8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
 9. Vahvistetaan edellisen kokouksen sääntömuutos koskien yhdistysten kokousten kutsumistapaa yhdistyksen säännöissä kohdassa 10.
 10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
 11. Valitaan tilitarkastaja.
 12. Käsitellään muut esille tulleet asiat.
 13. Kokouksen päätös.

Terveisin,

Ville Suur-Uski

yhdistyksen puheenjohtaja