6.kyu

Kihon Renshu

24. Mawashigeri
27. Chudanudeuke
35. Ashiuke
36. Renzokuzukigeri

Zenshin Kotai

8. Jodanuke, chudanuchiotoshi, chudanzuki
9. Sankaizuki
10. Tobikomi yokogeri

Ippon Kumite

3. Ryoteuke, uraken
6. Nagashiuke, yokogeri
20. Shutouke, chudanzuki

Kata

Fukyugata Ni