Yhdistyksen ylimääräinen kokous 7.6.2014

Yhdistyksen ylimäärinen kokous pidetään yhdistyksen kesäleirin yhteydessä, lauantaina 7.6.2014 varsinaisen harjoitusohjelman jälkeen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat :
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pytäkirjantarkastajaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
sekä muille tilivelvollisille.
7. Käydään läpi yhdistyksen sääntöjen muuttaminen vastaamaan nykyaikaa
8. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
9. Kokouksen päätös.